Pracodawcy nakazujące

Taki zwrot w zakresie czynności pracownika jest raczej niedopuszczalny. Te „pozostałe polecenia” są pojęciem bardzo ogólnym, w szczególności polecenia służbowe pracodawcy, nakazujące wykonanie „innych czynności” nie muszą wiązać się z rodzajem pracy, wskazanym w umowie o pracę. Żaden przepis prawa pracy nie nakłada na pracownika bezwzględnego obowiązku uczestniczenia w każdym szkoleniu wskazanym przez pracodawcę. Pracownik nie może jednak odmówić uczestniczenia w szkoleniach obowiązkowych, takich jak np. szkolenia bhp. Odmowa wzięcia udziału w takim szkoleniu może być uznana za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Od 10 lat wzrasta liczba osób sięgających po dopalacze w środowisku pracy – alarmują toksykolodzy. Ich zdaniem, testy na obecność nowych substancji psychoaktywnych (NSP) powinny być elementem medycyny pracy, a pracodawcy powinni być informowani o uzależnieniu pracownika. Dziś nie jest to w ogóle uregulowane w polskim prawie. Pracodawcy RP kolejny raz wystosowali pismo do resortu finansów i zdrowia podkreślają, iż w odpowiedzi na apele organizacji pacjentów w lutym br., podczas procesowania ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020, Minister Zdrowia wydał oświadczenie, w którym znajduje się zapis: „Ma ona ... Wszystko na temat 'pracodawca'. Strona 17. Tematy. Księgowość w Infor.pl to profesjonalny serwis dla księgowych. Tutaj znajdziesz praktyczne informacje i porady dotyczące rachunkowości. Skorzystasz z narzędzi niezbędnych w codziennej pracy. Pewne ramy prawne dla decyzji pracodawcy zakreślają przepisy art. 94 pkt 9 oraz art. 11[3] i art. 18[3a] k.p. Kodeksu pracy, nakazujące pracodawcy stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników i wyników ich pracy również przy doborze osób zakwalifikowanych do zwolnienia. Pewne ramy prawne dla decyzji pracodawcy zakreślają przepisy art. 94 pkt 9 oraz art. 11 3 i art. 18 3a KP, nakazujące pracodawcy stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników i wyników ich pracy również przy doborze osób zakwalifikowanych do zwolnienia (zob. wyrok SN z 19.1. 2016 r., I PK 72/15; wyrok SN z 30.9 ... Jakie są obowiązki pracodawcy wobec pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe. Zakres obowiązków pracodawców związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników zależy od tego, czy pracownik podnosi kwalifikacje zawodowe za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy czy zdobywa lub uzupełnia wiedzę i umiejętności z własnej inicjatywy.

Jakie obowiązki ma pracodawca, gdy pracownik się ...